top of page
k.jpg
mizu.jpg

代表/STYLIST

YU-KI KASAMATSU

STYLIST/EYEDESIGNER

ARISA MIZUKOSHI

お_edited.jpg
yuu_edited.jpg

TOPSTYLIST/MANAGER

TAKUMA ASHIDA

STYLIST/EYEDESIGNER

YOU NAKAOKA

hiro.jpg

TOP EYEDESIGNER/COLORLIST

HIROMASA KIBE

saki.jpg

COLORLIST/EYEDESIGNER

SAKI WATANABE

tt 2_edited.jpg

COLORLIST/CARELIST

YUI TAKABAYASHI

bottom of page